Иконостаси

Св. Троица

 Петралица

Воведение на Пресвета Богородица во Храм

Населба Пинтија, Скопје