Иконостас во црковниот храм „Св. Троица“, с. Петралица

Иконостасот е работен во својата хоризонтална и вертикална поделба  по  примерот  на  мијачките  иконостаси  (Св. Јован Бигорски, Св. Спас во Скопје…).