Влезна врата во црковниот храм „Собор на Св. Архангел Михаил, с. Враништа, струшко

Врата за црковниот храм посветен на Соборот на Св. Архангел Михаил