Целивална за чудотворната икона на Пресвета Богородица – Калишка

Византиски стил на резба. Иконата се наоѓа во манастир посветен на Раѓањето на Пресвета Богородица во с. Калишта, струшко. На целивалната се изрезбарени сцени од преданието за Раѓањето на Богородица: молитвите на Св.Јоаким и Ана и одредени литургиски текстови, испреплетени во византиска орнаментика. Околу иконата се прикажани избрани пророци  – „Пофалба на Пресвета Богородица“.