Порта за параклисот посветен на Св. Благовештение во манастирот Св. Јован Бигорски