Централна целивална, Воскресение Христово, Франкфурт