Страничен аналој за икона – со детаљ Св. Сава Српски