Проскинитарија за иконата на Св. Јован Крстител во бигорскиот манастир